• Ebeveyn olmaktan her zaman büyük bir mutluluk duyacağım, buna tutkuyla bağlanacağım.
• Olabileceğim en iyi anne baba olacağım.
• Bu role zaman ve enerjimi ayırmaya hazırım.
• Her zaman bulunduğum durumu sorgulayacak, olmak istediğim yerle aradaki farkları kapatmaya uğraşacağım
• Kendim ve çocuğumla ilgili konularda kontrolü ele alacağım.
• Hedefler koyacak ve bu hedeflere ulaşmak için istekle uğraşacağım.
• Anne babalıkta uzmanlaşmak için çaba harcayacağım; kendimi geliştireceğim.
• Başarılı olmak için çaba sarfedeceğim.
• Her zaman kendime ve aileme mutluluk katacak, eğlenmeyi unutmayacağım.
• Zorluklardan yılmayacak hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim.

Henüz ebeveyn olmayanlar! Bebek bekleyenler, anne baba olmak için gün sayanlar!
Çocuğu kaç yaşında olursa olsun tüm anne babalar, sizlere sesleniyorum!

Bunların altına imza atar mısınız?
Peki; attığınız imzanın gereklerini yapmaya hazır mısınız?

Çocuk Hakları Sözleşmesi

Konumuz çocuklar olduğu için bizde sizlere çocukların sahip olduğu hakları hatırlatmak istedik. Biliyorsunuz ki bugün dünyada çocuklar insan haklarına sığmayan birçok olaya maruz kalıyorlar, onlara daha iyi ve daha güvenli bir yaşam sunabilmemiz için onların sahip olduğu bu hakları bilmeli ve sonuna kadar saygı göstermeliyiz. UNICEF Kaynaklarından Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin Kısaltılarak Alınan ve Çocukların Diliyle İfade Edilen Özeti sizlerle paylaşıyoruz.

Madde 1: Ben çocuğum. On sekiz yaşına kadar bir çocuk olarak vazgeçilmez haklara sahibim.

Madde 2: Bu sözleşmedeki haklar bütün çocuklar içindir; beyaz çocuk, kara çocuk, kız çocuk, erkek çocuk fark etmez. Doğduğumuz yer, konuştuğumuz dil de fark etmez. Büyüklerimizin inançlarının, görüşlerinin farklı olması yüzünden çocuklara ayrım yapılmaz. Bu haklara sahip olmak için çocuk olmak yeterlidir.

Madde 3: Büyükler, çocuklarla ilgili bütün yasalarda, bütün girişimlerde önce çocukların yararlarını düşünürler. Büyüklerimiz bu ödevlerini yapamıyorsa devlet çocuklara bakar ve korur.

Madde 4: Haklarımızın uygulanması için gereken her türlü çaba gösterilir. Haklarımdan yararlanmam bütün devletlerin güvencesi altındadır.

Madde 5: Bizi büyüten, yol gösteren büyüklere bizi daha iyi yetiştirsinler diye yardım edilir.

Madde 6: Çocukların yaşamını korumak herkesin ilk görevidir.Yaşamak her çocuğun en temel hakkıdır.

Madde 7: Her çocuğa doğduğunda bir isim konur. Devlet bu ismi kaydeder. Çocuğa kimlik verir. Artık çocuk o devletin vatandaşı olur.

Madde 8: Konan ismim, kazandığım vatandaşlık hakkım ve aile bağlarım korunur. Bunları değiştirmek için baskı uygulanmaz. Bunlar benden alınırsa bütün devletler ona karşı çıkar.

Madde 9: Çocuğu ailesinden kimse koparıp alamaz. Ama bazen de anne baba çocuğa bakamaz durumda olabilir. Çocuk bu durumdan zarar görebilir. Çocuk zarar görmesin diye çocuğa başka bir bakım sağlanır.Bu bakım sırasında çocuk anne babasıyla düzenli görüşebilir.

Madde 10: Ayrı ülkelerde yaşayan anne baba ve çocukların birlikte yaşamaları için her türlü kolaylık gösterilir.

Madde 11: Çocuklar anne babalarının birlikte izni ve haberi olmadan başka ülkelere götürülmezler, oralarda bırakılmazlar. Bunu yapanlara karşı mücadele edilir.
Madde 12: Beni ilgilendiren konularda benim de görüşlerim alınır. Büyükler beni dinlerler. Düşüncemi öğrenmeye özen gösterirler. Çok küçüksem bir büyük de benim adıma konuşabilir.

Madde 13: İsteklerimi ve düşüncelerimi seçtiğim bir yolla açıklayabilirim, resmini çizebilirim ya da yazabilirim. Ama bazı konularda başka kişiler ve toplum zarar görecekse o konudaki kurallara da uymam gerekir.

Madde 14: Biz çocukların düşüncelerini geliştirmeleri ve istedikleri dini seçmeleri hakkına saygı gösterilir. Bu konuda bizi yetiştirmekle yükümlü olan büyüklerimizin de bize yol gösterme hakları ve görevleri vardır. Onlara da saygı gösterilir.

Madde 15: Arkadaşlarımla barış içinde toplanabilirim. Dernekler kurabilirim. Kurulu derneklere üye olabilirim.

Madde 16: Çocuklar onurlu ve saygın birer insandır. Hiç kimse onların onurlarını kıramaz, onları küçük düşüremez, yaşadığı konut ve kurumdaki özel yaşantısına karışamaz. Bu haklarımız yasalarla korunur.

Madde 17: Kitle iletişim araçları önemlidir, her türlü iletişim aracını kullanarak kendim için bilgi alabilirim.

Madde 18: Yetiştirilmemizden en başta anne babamız ya da onların görevini üstlenmiş büyüklerimiz sorumludur. Onların bu görevlerini en iyi biçimde yapabilmeleri için her türlü kolaylık sağlanır, gerekiyorsa yardım edilir.

Madde 19: Yetişmemizden sorumlu olanlar bu haklarını çocuklara zarar verecek şekilde kullanmazlar. Çocukların bu tür zararlara uğramaması için her türlü önlemi almak devletin görevidir.

Madde 20: Çocuklar ailelerinden yoksun kalabilirler. Bazı aile ortamları ise çocuklar için yararlı olmayabilir. İşte o zaman çocukların devletten özel koruma ve yardım alma hakları vardır. Devlet bu görevini çocuk için uygun aile bularak ya da onlara bakacak kuruluşlara yerleştirerek yapar.

Madde 21: Anne babasıyla olamayacak çocukların aile yoksunluğu çekmemesi için onlara iyi aileler bulunur. Bunun için çok dikkatli bir araştırma yapılır.

Madde 22: Çocuklar başka ülkeye gitmek zorunda kalırlarsa o ülke de çocukları korur. Birbirinden ayrı kalan anne ve baba birleştirilmeye çalışılır.

Madde 23: Özürlü çocuklar özel olarak korunurlar. Kendilerine yeten saygın birer insan olmaları sağlanır. Devlet onların bakımları, eğitimleri ve iş sahibi olmaları için gerekli kurumları oluşturur. Ailelerine her türlü yardımı yapar.

Madde 24: Sağlığım ve hastalıklardan korunmam, devletin ve toplumun güvencesi altındadır. Bunun için beslenmeme, aşılarımın yapılmasına, çevrenin temizliğine dikkat edilir. Hastalanırsam tedavi edilirim.

Madde 25: Kreşler, çocuk yuvaları, yurtlar, okullar, çocuk hastaneleri çocukların haklarına uygun olarak, çocuklara daha iyi bakmak için yeniden düzenlenirler.

Madde 26: Bütün çocukların sağlıkları, eğitim hakları, beslenme ve bakımları güvence altına alınır.

Madde 27: Bana bakmakla yükümlü olanlara bana daha iyi bir yaşam sağlamaları için gerekirse giyim, barınma ve beslenme konularında yardım edilir, destek olunur.

Madde 28: Eğitimimi eksiksiz yapabilmem için desteklenir ve korunurum. İlköğretim herkes için parasızdır, kız olsun erkek olsun her çocuk için zorunludur.

Madde 29: Devlet, benim tüm insanlar arasında dostluk ruhuyla, özgür bir toplumda, sorumluluk üstlenecek şekilde yaşamamı sağlar.

Madde 30: Azınlık grubun çocuklarına da herhangi bir ayrım yapılmaz, devlet azınlık gruplardan gelen çocukların haklarını da korur.

Madde 31: Boş zamanlarımı değerlendirmem, oynamam, eğlenmem için çocuk bahçeleri, çocuk kulüpleri, kitaplıklar, spor okulları açılır. Her çocuk böyle faaliyetlere özendirilir. Bunlardan yararlanmak hepimizin hakkıdır.

Madde 32: Ben çocuğum. Büyükler gibi bir işte çalışamam. Ben okula gider ve oynarım. Eğer çalışmak zorunda kalırsam yapacağım iş eğitimime engel olmamalı, sağlığımı bozmamalı, bende zararlı alışkanlıklar yaratmamalıdır.

Madde 33: Çocuklar zararlı maddelere karşı korunurlar. Bunları üretenler ve çocuklara verenlere cezalandırılırlar.

Madde 34: Bedenim bana aittir. Beni bedensel ve ruhsal yönden örseleyecek hiçbir yaklaşıma izin verilmez.

Madde 35: Çocukları kaçırıp kötü kişilere satan, onları uygunsuz şekilde çalıştırmak isteyenlerle tüm devletler mücadele ederler. Çocukları korurlar.

Madde 36: Büyükler kendi çıkarları için çocukları kullanamazlar.

Madde 37: Hiçbir çocuk insanlık dışı yöntemlerle ya da aşağılanarak cezalandırılamaz. Çocuklar suç işlemişse uygulanacak cezalar yaşına uygun gelişmelerini engellemeyecek şekilde ve eğitsel olmalıdır.

Madde 38: İnsanların birbirlerini öldürmesi kötüdür. Savaş insanların birbirlerini öldürmesidir. Çocuklar savaştan korunmalıdır. On beş yaşından küçük hiçbir çocuk askere alınmaz.

Madde 39: Eğer çocuklar çeşitli nedenlerle zarar görmüşlerse bedensel ve ruhsal sağlıklarına yeniden kavuşmaları için tüm önlemler alınır. Yeniden topluma kazandırılırlar.

Madde 40: Çocuklar suçun ne olduğunu bilmezler. Bilerek ve isteyerek kimseye zarar vermezler. Suç işleyen çocukların yeniden topluma kazandırılması için özel yasalar çıkarılır, özel kuruluşlar oluşturulur.

Madde 41: Eğer bir ülkenin yasaları bu çocuk hakları sözleşmesine uygunsa değiştirilmez. Değilse değiştirilir.

Madde 42: Çocukların haklarına ilişkin tüm bu ilkeleri hem çocuklar hem de büyükler öğrenmeli ve öğretmelidir.


Anne / Baba yemini
Bu yüce varlığa kavuşmamıza izin veren Yaradan’a hep şükredeceğimize; O’nu bildiğimiz ve elde edebildiğimiz en iyi olanaklarla yetiştireceğimize; ruhunu güzelliklerle süslemesine, bedeninin kıymetini bilmesine yardımcı olacağımıza; sevmeyi, ve sevgiyi öğreteceğimize; O’nu sayacağımıza ve O’na saygıyı anlatacağımıza mutlu anında da kederli anında da daima O’nun yanında olacağımıza, ancak “Emek Verdim” diyerek haksız beklentiler içine girmeyeceğimize; O’nun varlığı için ve hayat arkadaşlığı için, hep yanımızda olan eşimize beslediğimiz sevgi, saygı ve güveni her gün tazeleyeceğimize; gözümüzün nuru, evimizin neşesi, hayatımızın anlamı olan “Bebeğimizi” kendi arzularını gerçekleştirmesi yönünde destekleyeceğimize; ama kendi arzularımızı O’nda yaşatmaya çalışmayacağımıza, kendi çıkarlarından önce toplumsal değerleri ön planda tutmasını O’na öğreteceğimize, Anneliğin / Babalığın içimizde yeşerttiği, zenginlikleri, isteyen herkesle mutluluk duyarak paylaşacağımıza; ve O’nu yazıyla, kışıyla, gündüzüyle, gecesiyle, bütün varlılığımızla daima sevip koruyacağımıza söz veririz.

 

Hakkımızda

Eğitim alanında yılların birikimi sonucu ulasılan engin tecrübelerle donatılmış anlayış ile profesyonel eğitimciler öncülüğünde bebekler akademisi kreşimiz İzmir göztepede açılmıştır Kuruluşumuz sosyal hizmetlere bağlı 0 3 yaş grubu bebekler için açılan ilk bağımsız kuruluştur Kuruluşumuzda sadece bebekler bulunmaktadır daha farklı yaş grupları kuruluşa kabul edilmemektedir Bebekler akademisi kreşi sadece bebeklere yönelik hizmet veren İzmir de ilk kuruluştur birçok aile kreşte farklı yaş gruplarınında cocukların bulunmasının bebeklerine zarar verebileceğini düşündüğünden kreşe bebeklerini göndermek istememektedir ailelerin bu konudaki endişelerini saygıyla karşıladığımızdan kuruluşumuz bu konuda branşlaşarak hizmet vermek istemektedir bu nedenle sadece bebekler kurumda bulunacaktır Binanızın mekan tasarımı ve dekorasyonu tamamiyle bebekler için tasarlanmıştır korunaklı her bebek için özel hazırlanmış karyolalar rahat emeklemeleri için hazırlanmış emekleme ve oyun alanları sağlık kontrolleri için hemşire gözetimi alt alma için bağımsız alt alma yataklı özel alan korunaklı bahçe hijyenik ortamıyla bebeklerimize evini aratmıyacak konfordadır

Neden bebek

Çünkü bebeklik dönemi insan yaşamının en hızlı değişiminin yaşandığı dönemdir Bu dönemin bebeklerde fark edilmeden raslantısal ve yüzeysel geçirilmesinden kaynaklanan eksiklikler çocukların önce okul öncesi dönemini sonra tüm yaşamını etkiliyecek olumsuzluklarının başını oluşturmaktadır çoğu defa bebekler annelerin çalışması nedeniyle mecburiyetten eğitimsiz bakıcılara teslim edilmektedir Çocukta kritik dönem arzeden gelişim ve öğrenme süreçleri desteklenmeden sadece özbakım ihtiyaçları giderilerek bakılan bebeklerde sosyal duygusal bozukluklar sıkça görülmektedir Günümüzde en sık bebeklerde belirti veren iletişim eksikliğinden kaynaklanan problemlerin başında yaygın gelişimsel bozukluk otizim gelmektedir Bebek bakımı sadece bebeği saatinde yemek yedirip uyutmak demek değildir bebek eğitimi uzmanlık bilgi ve tecrübe gerektirir Bebekler akademisi kreşimizde bebeklerin gelişimlerini dönem ve ay ay ele alarak her dönemin psikomotor alanı bilişsel alanı özbakım becerileri sosyal duygusal alanı ve anadili alanlarında her çocuk için özel olarak hazırlanacak bireyselleştirilmiş eğitim proğramlarıyla bebeklerin gelişim ve öğrenmelerini takip ederek eğitim verilecektir Ayrıca ailelere bebek bakımı ve ihtiyaç duydukları bebek gelişimi ile ilgili konularda ebeveyn koçluk hizmetide verilecektir anne ve babalık serüveni ile yeni karşılaşmış aileleririn bebek lerini büyütürken en yakın destekçileri olacağımızı tekrar hatırlatarak yarınlarımızın büyüklerini sizlerle elele yetiştirmekten büyük mutluluk duyacağımızı bilmenizi isteriz sevgiyle kalın……………. >

Misyonumuz
eğitim açısından 0 3 yaş döneminin önemi çok büyüktür çünkü gelişimin tüm yüzlerine ilişkin temeller bu dönemde atılır bireyler bu dönemdeki gelişimsel bir aksamanın izlerini yaşam boyu taşırlar bu nedenle bu dönemde çocuğa sağlıklı ve bilinçli bir eğitimin sağlanması büyük önem taşır bu ihtiyacın önemini kavramış İzmir de ilk olan sadece bebeklere yönelik hizmet vermek için açılan kreşimiz bebekler akademisi kreşi bebek eğitimi ve gelişimi konusunda uzmanlığı olan lisanslı eğitimcilerle her çocuğun doğuştan getirdiği fiziksel duygusal özellikleri ve potansiyel yetenekleri eşsiz bir sanat eseri olarak kabul edip her çocuğu potansiyelinin en üst düzeyine çıkartmak amacındadır potansiyelini gerçekleştirme olanağı vermediğimiz her insan bir parça eksik sayılır çünkü ona kendi olma ve kendini bulma imkanı verilmemiştir