Çünkü bebeklik dönemi insan yaşamının en hızlı değişiminin yaşandığı dönemdir Bu dönemin bebeklerde fark edilmeden raslantısal ve yüzeysel geçirilmesinden kaynaklanan eksiklikler çocukların önce okul öncesi dönemini sonra tüm yaşamını etkiliyecek olumsuzluklarının başını oluşturmaktadır çoğu defa bebekler annelerin çalışması nedeniyle mecburiyetten eğitimsiz bakıcılara teslim edilmektedir Çocukta kritik dönem arzeden gelişim ve öğrenme süreçleri desteklenmeden sadece özbakım ihtiyaçları giderilerek bakılan bebeklerde sosyal duygusal bozukluklar sıkça görülmektedir Günümüzde en sık bebeklerde belirti veren iletişim eksikliğinden kaynaklanan problemlerin başında yaygın gelişimsel bozukluk otizim gelmektedir Bebek bakımı sadece bebeği saatinde yemek yedirip uyutmak demek değildir bebek eğitimi uzmanlık bilgi ve tecrübe gerektirir Bebekler akademisi kreşimizde bebeklerin gelişimlerini dönem ve ay ay ele alarak her dönemin psikomotor alanı bilişsel alanı özbakım becerileri sosyal duygusal alanı ve anadili alanlarında her çocuk için özel olarak hazırlanacak bireyselleştirilmiş eğitim proğramlarıyla bebeklerin gelişim ve öğrenmelerini takip ederek eğitim verilecektir Ayrıca ailelere bebek bakımı ve ihtiyaç duydukları bebek gelişimi ile ilgili konularda ebeveyn koçluk hizmetide verilecektir anne ve babalık serüveni ile yeni karşılaşmış aileleririn bebek lerini büyütürken en yakın destekçileri olacağımızı tekrar hatırlatarak yarınlarımızın büyüklerini sizlerle elele yetiştirmekten büyük mutluluk duyacağımızı bilmenizi isteriz sevgiyle kalın……………. >