Bebekler Akademisi kreşimiz bebeklik döneminden
itibaren bilinçli ve nitelikli eğitimle yarınlarımız olan çocuklarımızı gelecekte kendi ayaklarının üzerinde durabilen düşüncelerini özgürce ifade edebilen yaratıcı düşünceye sahip sosyal yönden gelişmiş çocuklar yetiştirmek vizyonunu
gerçekleştirmek amacıyla açılmıştır bu amaca uyumlu eğitim alan çocuklar

eğitim basamaklarını basarılı şekilde hedeflerine yönelik kullanmayı öğrenecekler ve kendi geleceklerini bilinçle hazırlıyabileceklerdir………